Samen Delen Garantie

SamenDelen Garantie

" Ik neem aan dat jullie ook een voucher of een omboekgarantie aanbieden? "
John Doe
Consument
" Jullie annuleringsverzekering dekt toch de kosten wanneer jullie vanwege de COVID-19 maatregelen onverhoopt toch niet meer met z’n allen zouden mogen komen? "
Jan Entjes
Huiseigenaar

In bovenstaand voorbeeld geven we twee voorbeelden van suggestieve vragen. De vragen sturen bewust naar de antwoordmogelijkheden. In de vraagstelling klinkt het gewenste antwoord al door. Beide partijen gaan er gemakshalve vanuit dat de andere partij de oplossing aandraagt.

In het YouTube filmpje leggen verzekeraars uit waarom ze nee zeggen tegen een pandemiedekking. 

Pandemieën en epidemieën vallen dus niet langer onder de annuleringsdekking.

Maar wie draait dan op voor de financiële schade als het groepsuitje niet kan doorgaan vanwege aangescherpte overheidsmaatregelingen?

Een voucher of omboekgarantie biedt alleen een oplossing voor de groep. De huiseigenaar offert immers een beschikbare periode op en loopt zo 100% omzet mis. 

Tegenwoordig is er geen aanleiding meer om aan te nemen dat partijen bij het sluiten van de overeenkomst niet meer op de hoogte waren dat zich een wereldwijde gezondheidscrisis zou voltrekken. Ook de rechtspraak lijkt een koers te hebben gekozen die door velen is voorspeld: Corona is geen overmacht!

Het boeken van een groepsaccommodatie is tegenwoordig dan ook vergelijkbaar met het onverzekerd rondrijden in een dure auto en geen verzekeraar kunnen vinden die jou nog wil verzekeren. Dat probleem mag niet op het bordje van de huiseigenaar gelegd worden.

De eisen van redelijkheid en billijkheid brengen met zich mee dat partijen bij een overeenkomst rekening moeten houden met elkaars gerechtvaardigde belangen.

Voorts moet men zich realiseren dat niet ieder ongewenst effect van de Corona crisis op de andere contractspartij kan worden afgewenteld. Dat is ook logisch….de andere partij wordt immers net zo getroffen door Corona.

  • Verzekeraars kunnen niet alles verzekeren.
  • De consument boekt anno 2022 dus onverzekerd een groepsuitje.
  • Huiseigenaren kunnen niet de rol van de verzekeraar overnemen.
  • De meest duurzame oplossing bij overmacht is 50/50 de kosten delen.

 

  • Bij overmacht betalen wij de groep 50% uit onze eigen zak.
  • De groep ontvangt 50% teruggave van de basishuursom.
  • Plus een teruggave van de bijkomende kosten en de borg.
  • Wij brengen geen premiekosten in rekening.

  • Voor de groep is dat  50% winst  t.o.v. verzekeraars die 0% uitkeren!