Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring informeert u over het beleid dat Melody Ranch heeft ten aanzien van de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van de persoonsgegevens die wij verwerken. Melody Ranch (Ruiterpad 4, 7683 RC Den Ham) is de controller van deze persoonlijke gegevens.


Van de gast die verantwoordelijk is voor de boeking worden de boekingsgegevens vastgelegd:

We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de boeking van het verhuurobject. Als u in het verleden bij ons een vakantie geboekt heeft blijven uw gegevens wel in onze algemene administratie staan.

Als u in de Melody Ranch databank geregistreerd staat, hebt u het recht een afschrift te ontvangen van de over u verzamelde gegevens. Een verzoek daartoe kunt u richten aan het volgende e-mailadres: info@melodyranch.nl of schriftelijk naar Melody Ranch, Ruiterpad 2, 7683 RC Den Ham.

Als uit het ontvangen afschrift naar uw mening blijkt dat de gegevens die over u zijn vastgelegd niet juist of onvolledig zijn of naar uw mening, gelet op het doel van de registratie, niet in de databank van Melody Ranch thuis horen, dan kunt u Melody Ranch vragen de gegevens aan te passen of te verwijderen. Ook voor een dergelijk verzoek kunt u bovenstaande adressen gebruiken.

Wij zullen de opgeslagen informatie gebruiken om onze diensten uit te oefenen. Uw informatie zal nooit en te nimmer worden opgeslagen in gegevensbestanden van derden of worden aangeboden aan derden.

Als u gebruik maakt van onze site slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke URL u komt, naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt en uw IP-adres. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze site en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. Melody Ranch is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina’s worden het meest bezocht?

Openbaarmaking en overdracht van persoonlijke gegevens
Volgens het Wetboek van Strafrecht (Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister) en de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) dient Melody Ranch een nachtregister bij te houden. Deze heeft over het algemeen als doel gegevens over onze gasten beschikbaar te stellen aan hulpdiensten die hier in geval van een misdrijf of calamiteiten gebruik van kunnen maken. In het nachtregister worden de volgende gegevens vastgelegd:

We kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken voor zover dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld in het geval van een geldig verzoek van een toezichthoudende autoriteit.