Huisregels

Melody Ranch

Hoofdregel

Gedraagt u zich zodanig dat u niemand overlast bezorgt.

1. Aankomst en vertrek

 • De contractant dient zich bij aankomst aan te melden bij de bedrijfswoning bij de ingang van de poort en de definitieve deelnemerslijst (nachtregister) in te leveren.
 • Bij aankomst en vertrek worden de meterstanden opgenomen.
 • Aankomst weekenden vrijdag 17:00 uur, midweek maandag 16:00 uur.
 • Vertrek weekend zondag 17:00 uur, lang weekend maandag 10:00 uur, midweek vrijdag 10:00 uur.
 • Op de dag van vertrek, dient u uiterlijk op de vastgestelde tijd de accommodatie te hebben verlaten. Wij verzoeken u om ons voor uw vertrek te waarschuwen, zodat wij de meterstanden kunnen opnemen.

2. Schoonmaken

 • De ruimten die u gebruikt dient u zelf schoon te houden.
 • Wij verzorgen de eindschoonmaak voor u.
 • Als u de accommodatie niet opgeruimd achterlaat, brengen wij u extra schoonmaakkosten in rekening.


Bij uw vertrek dient u de accommodatie opgeruimd achter te laten. Dit betekent:

 • de accommodatie is veegschoon;
 • de accommodaties en het buitenterrein zijn ontdaan van alle papiertjes, snippertjes, blikjes, bekertjes etc;
 • alle gebruikte materialen zijn op hun plaats teruggezet;
 • de inventaris staat schoon en droog in de kastjes;
 • alle vuilnisemmertjes en vuilnisbakken zijn in de containers geleegd;
 • het beddengoed is afgehaald.

3. Inventaris

 • Zijn er gebreken aan de inventaris dan verzoeken wij u dit tijdig te melden.
 • Inventaris die binnen hoort, mag u niet buiten de accommodatie gebruiken

4. Parkeren

 • U kunt uw auto/motor parkeren achter de ranchbar op het grind, dus niet op het gras.
 • Met het oog op eventuele calamiteiten, dient u de hoofdingang altijd autovrij te houden voor ambulance, brandweer enzovoort.

5. Geluidsoverlast

 • Het is niet toegestaan om radio’s, televisies, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan anderen. Het geluid mag niet buiten de accommodatie hoorbaar zijn.
 • Het is niet toegestaan om zelf een geluidsinstallatie mee te nemen.
 • Tussen 24.00 uur en 8.00 uur geldt de nachtrustperiode. Het is in die periode zowel binnen als buiten niet toegestaan lawaai te maken.
 • Na 24.00 uur mag er buiten de accommodatie geen geluid meer hoorbaar zijn.

6. Vuilafvoer

 • Huisvuil kunt u verpakt in gesloten plastic zakken in de daarvoor bestemde container doen.
 • Kartonnen dozen mogen naast de container worden neergezet.
 • Houdt de accommodatie en het buitenterrein vrij van afval.

7. Huisdieren

 • Huisvuil kunt u verpakt in gesloten plastic zakken in de daarvoor bestemde container doen.
 • Kartonnen dozen mogen naast de container worden neergezet.
 • Houdt de accommodatie en het buitenterrein vrij van afval.

8. Trampoline

 • Gebruik van de trampoline is voor eigen risico.
 • Het is niet toegestaan om met schoenen op de trampoline te springen.
 • Er mag maximaal 1 persoon tegelijk op de trampoline springen.

9. Brandveiligheid

 • Om brandgevaar te voorkomen heeft u voor de aanleg van kampvuren, barbecues en dergelijke onze toestemming nodig.
 • Zorg altijd voor een emmer water of een brandblusapparaat naast de barbecue.
 • Bij het barbecueën dient u rekening te houden met de windrichting, zodat er geen rook in de gebouwen gaat.
 • Vluchtwegen en brandblusapparaten moeten te allen tijde vrij toegankelijk zijn.
 • Roken in de slaapvertrekken en in de keuken is ten strengste verboden.
 • Het is niet toegestaan in de accommodatie kaarsen of waxinelichtjes te branden.
 • Blijkt de verzegeling van het brandblusapparaat onnodig te zijn verbroken, dan brengen wij u een bedrag van minimaal € 50,- in rekening.
 • Onterecht gebruik van brandblusapparaten leidt al snel tot grote schade die wij de contractant/groep in rekening brengen.

10. Buitenactiviteiten

 • Voor balspellen en andere buitenactiviteiten kunt u het speelveld aan de boskant van de accommodatie gebruiken. Dit is niet toegestaan op het grasveld aan de vijverkant.
 • Wilt u a.u.b. het terras met de picknicktafels gebruiken om buiten bij elkaar te gaan zitten. I.v.m. de privacy van eventuele gasten in de blokhut is het niet toegestaan om het buitenmeubilair aan de vijverkant te plaatsen.

11. Kampvuur

 • Het is niet toegestaan om na middernacht nog bij het kampvuur te blijven zitten, dit i.v.m. geluidsoverlast.
 • Wij leggen het hout klaar, het is niet toegestaan om zelf hout bij ons van het terrein te halen.

12. Vijver

 • Op ons terrein is een vijver aanwezig. Het is niet toegestaan om hierin te zwemmen of te vissen.
 • Het is niet toegestaan om stenen, brood of andere etenswaren in de vijver te gooien.

13. Grasveld

 • Het is niet toegestaan om grind of stenen in het gras, op de daken of op de veranda’s te gooien.
 • Stenen in het gras leidt al snel tot schade aan onze zitmaaier die wij de contractant/groep in rekening brengen.

14. Slaapruimten

 • De slaapvertrekken mogen uitsluitend worden gebruikt voor het slapen.
 • Bedden mogen niet worden verplaatst.
 • In de slaapruimte mogen geen etenswaren en/of drank worden genuttigd.
 • Linnenpakketten liggen op de bedden, wij verzoeken u bij aankomst de bedden op te maken en op de dag van uw vertrek ditzelfde bedlinnen weer van de bedden af te halen.

15. Sanitair

 • Werkt u er aan mee de toiletten en douches zo schoon mogelijk te houden.
 • Op de toiletten mag niet gerookt worden.
 • Wilt u luiers en bandages in de daarvoor bestemde emmers deponeren.

16. Algemeen

 • Het gebruik van alle materialen en faciliteiten geschiedt geheel op eigen risico. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid, mits nalatigheid verwijtbaar is. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor diefstal van uw en onze eigendommen tijdens de periode, waarin u onze accommodatie heeft gereserveerd. Schade als gevolg van inbraak/diefstal die mede mogelijk is geworden door het niet afgesloten zijn van de gebouwen, zijn voor risico van de contractant/groep.

17. Sanctie

 • Indien u of één van de groepsleden onze regels niet naleeft, zullen wij u of het groepslid/leden een waarschuwing geven. Als u daar geen gehoor aan geeft, kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij kunnen u of het groepslid/leden in dat geval met onmiddellijke ingang de toegang tot ons terrein en de accommodatie ontzeggen.

…U kunt ons voor noodgevallen bereiken onder 0546-673828 of 06-21204164…