Laatste corona maatregelingen 18-12-2021

Op deze pagina geven wij informatie t.a.v. de laatste corona maatregelingen en hoe deze geïnterpreteerd kunnen worden op onze accommodaties. We merken daarbij op dat u geen rechten kunt ontlenen aan de door ons gegeven informatie.

Je kan niet alle groepsaccommodaties over één kam scheren. Als je Melody Ranch boekt voor 1 t/m 28 personen boek je niet alleen de groepsaccommodatie maar ook de recreatieruimte. Dit is een besloten binnenruimte en voor deze ruimte gelden weer andere regels. De bestemming van het gebouw bepaald wat wel en niet kan. Hieronder vindt u een toelichting per gebouw plus de regels die van toepassing zijn op het gebouw. en hoe u de regels zou kunnen interpreteren.

In de groepsaccommodatie vinden de logementen plaats. Het gebouw heeft 11 zelfstandige eenheden Waarvan 8 zelfstandige eenheden voor twee personen en 3 zelfstandige eenheden voor 4 personen. Alle zelfstandige eenheden hebben douche en toilet en een eigen toegangsdeur die uitkomt op de veranda. Voor groepsaccommodaties geeft het kabinet aan dat er maximaal 2 personen mogen verblijven in zelfstandige eenheden. Waarbij kinderen tot en met 12 jaar niet meetellen. Personen uit één huishouden zouden mogelijke ook in een zelfstandige eenheid kunnen verblijven. Daarbij wordt als hoofdregel gehanteerd dat van één huishouden sprake kan zijn indien de te beoordelen persoon op dezelfde plaats woont als waar zijn overige gezinsleden wonen.

Artikel 6.2
De beheerder van een plaats waar tegen betaling verblijf wordt aangeboden aan personen die niet als ingezetene zijn ingeschreven in de basisregistratie personen met een adres in de gemeente waar dit verblijf wordt aangeboden, biedt tot en met 15 januari 2022 om 05.00 uur geen verblijf aan, aan meer dan twee personen van dertien jaar en ouder per verblijfplaats, tenzij het gaat om personen als bedoeld in artikel 58g, tweede lid, onder a, van de wet. Q Onder vervanging van de puntkomma door een punt aan het slot van onderdeel j, vervallen de onderdelen k en l in artikel 6.19, zesde lid.

Groepsaccommodaties
Om plaatsen waar tegen betaling verblijf wordt aangeboden aan personen die niet als ingezetene zijn ingeschreven in de basisregistratie personen met een adres in de gemeente waar dit verblijf wordt aangeboden (hierna: logementen) op verantwoorde wijze geopend te houden, is het noodzakelijk regels te stellen om de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. Om die reden regelt artikel 6.12 dat in logementen geen verblijf aangeboden mag worden aan meer dan twee personen per verblijfplaats, waarbij kinderen tot en met twaalf jaar niet meetellen. Ook zijn personen als bedoeld in artikel 58g, tweede lid, Wpg hiervan uitgezonderd. Met verblijfplaats wordt bedoeld een hotelkamer, een vakantiehuisje en andere zelfstandige eenheden. De grondslag van deze maatregel is gelegen in artikel 58j, eerste lid, onder d, Wpg, op grond waarvan regels gesteld kunnen worden over de maximale capaciteit van een overnachtingsplaats. Op deze manier kunnen de gasten voldoende afstand houden tot elkaar en blijft de groepsgrootte beperkt, hetgeen de kans op verspreiding van het virus aanzienlijk beperkt.

De recreatieve ruimte is in 2001 vergund als tijdelijke woonvoorziening /appartement schuur. In 2006 is er een nieuw bestemmingsplan gemaakt dat mogelijk maakte dat het gebouw multifunctioneel kon worden ingezet. Dit is omschreven in de toelichting van het bestemmingsplan Melody Ranch. De binnenruimte op Melody Ranch is geen openbare locatie of doorstroomlocatie. We hebben het hier dus over een zelfstandige ruimte / besloten binnenruimte waar geen logement plaats vindt. In de tijdelijke maatregelingen van 18 december 2021 lezen we dat in een besloten binnenruimte een maximale groepsvorming van vijftig personen per zelfstandige ruimte is toegestaan. Er zullen nooit meer dan 28 personen in de besloten binnenruimte aanwezig zijn. De besloten binnenruimte op Melody Ranch valt hiermee binnen de regels van Artikel 3.3.

Blz.2: Artikel 3.3 Groepsvorming besloten binnenruimte
1. In besloten binnenruimten is het tot en met 15 januari 2022 om 05.00 uur niet toegestaan zich in groepsverband op te houden met meer dan vijftig personen per zelfstandige ruimte.
2. Het eerste lid geldt niet voor:
a. bezoekers bij een uitvaart, mits het groepsverband niet groter is dan honderd personen;
b. personen die deelnemen aan onderwijsactiviteiten, locaties voor kinderopvang en zorglocaties;
c. groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties.

Vragen

Pandemieën en epidemieën vallen niet langer onder de annuleringsdekking. Verzekeraars geven aan dat ze niet alles kunnen verzekeren. Onderaan deze pagina vindt u een voorlichtingsfilmpje van de verzekeraars.

Vouchers werden uitgegeven toen er sprake was van overmacht en niemand een pandemie zag aankomen. Maar je kan anno 2022 niet meer spreken van overmacht of onvoorzien. Als consument boek je nu onverzekerd tijdens een pandemie. Er is immers geen verzekeraar te vinden die pandemie dekking aanbied. Waarom zou dan de huiseigenaar wel kosteloos een pandemie dekking moeten geven? Een voucher of omboekgarantie is voor voor ons als huiseigenaar als het weggeven van een sigaar uit eigen doos. Wij moeten immers een nog beschikbaar weekend opofferen voor een niet verzekerbaar groepsuitje

Je kan anno 2022 niet meer spreken van overmacht of onvoorzien. Het boeken van een groepsaccommodatie is tegenwoordig vergelijkbaar met het onverzekerd rondrijden in een auto en geen verzekeraar kunnen vinden die jou als consument nog wil verzekeren. 

  • Verzekeraars kunnen niet alles verzekeren.
  • Huiseigenaren kunnen niet alle kosten voor hun rekening nemen.
  • De meest duurzame oplossing bij overmacht is 50/50 de kosten delen.
  • De huiseigenaar betaald dan 50% uit eigen zak.
  • Dat is 50% winst ten opzichte van de verzekeraar die 0% uitkeert!