ACM adviezen voor consumenten

Deze pagina is gebruikt tijdens de eerste coronagolf en is niet meer actueel !

Welke rechten hebt u als uw vakantie niet kan doorgaan door corona? Dat hangt af van wat u precies hebt geboekt: een pakketreis of een los reisonderdeel, zoals een accommodatie of een los ticket voor uw vervoer. Op de website van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt u informatie over uw rechten als consument. De ACM let op of bedrijven zich aan de regels houden. ACM ConsuWijzer helpt uw vragen over het consumentenrecht te beantwoorden. ACM ConsuWijzer geeft dus praktisch advies aan consumenten namens de overheid.

De ACM maakt zich sterk voor goedgeïnformeerde consumenten die zo nodig voor hun recht opkomen. Daarom houdt ACM continu in de gaten wat er speelt bij consumenten, onder andere via ons consumentenloket ACM ConsuWijzer. Als ze merken dat een bedrijf voor veel klachten zorgt, dan kijken ze wat er nodig is om ervoor te zorgen dat het bedrijf zijn werkwijze zo snel mogelijk aanpast. Is er sprake van een overtreding van de regels? Dan kan ACM ook juridische middelen inzetten, zoals een boete of dwangsom. Als ze dat doen, dan waarschuwen ze consumenten via ACM ConsuWijzer. Consumenten kunnen ook bij ACM ConsuWijzer terecht als ze een probleem hebben met een bedrijf. ACM geeft dan gratis advies. Zo weten consumenten waar ze recht op hebben en hoe ze dat recht kunnen halen.

Wie is ACM

De ACM is een zelfstandig bestuursorgaan en hoort bij de Rijksoverheid maar maakt geen deel uit van een ministerie. De ACM let erop of bedrijven zich aan houden aan de regels voor verkoop aan consumenten. 

Wat zegt de ACM over betalen?

Wat zegt de ACM over een accommodatie die nog open is?

ACM kijkt dus eerst of de accommodatie open is, daar kunnen we kort over zijn Melody Ranch is open! Vervolgens stelt ACM dat de aanbieder van de accommodatie (Melody Ranch) dan de dienst kan leveren. Zodra u aan de betalingsverplichting heeft voldaan bent u dan ook van harte welkom. 

Vanwege corona mogen in één kamer alleen de leden van één huishouding overnachten (een koppel dat nog niet een gezamenlijk huishouding voert, maar waarbij het wel aannemelijk is dat er sprake is van een relatie, mag uiteraard wel samen verblijven/overnachten in één kamer). 

In artikel 2.7 van onze algemene voorwaarden leest u het volgende: De contractant is gehouden de ondernemer, uiterlijk op de dag van aankomst, een lijst met groepsleden te overhandigen. Deze lijst is noodzakelijk omdat wij als verhuurder de verplichting hebben om een nachtregister bij te houden (Wetboek van Strafrecht). Zo kunnen we bij brand richting gemeente laten zien wie er bij ons logeert en in welke kamer personen overnachten. 

Vanwege de wet op de privacy heeft Melody Ranch geen bevoegdheid om te controleren of personen daadwerkelijk uit één huishouding komen. Als verhuurder kunnen we ook aan de neus van onze gasten niet zien of deze uit één huishouding komen. Als verhuurder willen we ook geen risico dat verkeerd verstrekte informatie leidt tot een boete van € 4.000,- en sluiting (inkomstenderving) van Melody Ranch.

Bij aankomst dient de contractant het nachtregister volledig en waarheidsgetrouw in te vullen en te ondertekenen. De contractant dient daarbij aan te geven welke gast in welke kamer/appartement overnacht. Contractant is hoofdelijk aansprakelijk voor gevolgen van onjuiste informatieverschaffing.  Boetes en inkomstenderving Melody Ranch komen dan voor rekening van contractant. De taak om te handhaven en te controleren ligt i.v.m. de wet op de privacy bij de gemeente.

Wat zegt de ACM over annulering van een ‘los geboekte’ vakantieaccommodatie?

Op de consumentenwebsite van de ACM (Consuwijzer) staat onder ‘Uw reisrechten bij het corona-virus’ de volgende tekst:

Tot 16 april stond alleen de bovenstaande tekst op de website van de ACM en was er dus sprake van dat de annuleringsvoorwaarden van de verhuurder leidend zijn bij annulering vanwege corona. Na 16 april is daar de onderstaande tekst over een ‘(vrienden)groep’ aan toegevoegd.

Om helderheid te krijgen over de achterliggende intentie van deze toevoeging, heeft een collega van ons telefonisch overleg gevoerd met mevrouw Eline Capelle, juridisch voorlichter bij de ACM. In dat gesprek kwam het volgende naar voren. 

Omdat de ACM toeziet op een gezonde balans tussen consumenten en markt, willen zij enerzijds voorkomen dat consumenten massaal slachtoffer worden van de RIVM maatregelen en tegelijkertijd zou het volledig tegemoet komen aan de consumentenbelangen (kosteloos annuleren of omboeken) tot een groot aantal faillissementen leiden onder verhuurders. 

Hoe lossen wij dit op?

Als verhuurder beschermen we ons bedrijf door gebruik te maken van annuleringsvoorwaarden. Die voorwaarden zijn dan ook het uitgangspunt bij hoe we omgaan met annuleringen. De voorwaarden die Melody Ranch hanteert zijn de voorwaarden van Groepsaccommodaties Nederland (GAN) deze voorwaarden zijn een kopie van de voorwaarden van RECRON.

In principe zijn bij het annuleren van een reservering door de huurder (samenkomsten zijn immers verboden en veel huurders willen zelf uit angst de reservering annuleren), de annuleringsvoorwaarden van de verhuurder leidend. In het veel gevallen zou dat er toe leiden dat de huurder (nagenoeg) de volledige huursom verschuldigd is op basis van de door veel accommodaties gehanteerde RECRON of GAN verhuurvoorwaarden. 

De Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het cononavirus zijn constant aan veranderingen onderhevig. Melody Ranch gaat dan ook alleen met gasten in overleg over annuleringen voor periodes waarvoor op dit moment door het kabinet duidelijkheid is gegeven.